Opiekun:
Raven Cane

Prefekt:
Prefekt Gryffindoru
Prefekt Gryffindoru
Opiekun:
Manon Modine

Prefekt:
Prefekt Hufflepuffu
Prefekt Hufflepuffu
0
0
0
0
Opiekun:
Luitta Rythel

Prefekt:
Prefekt Ravenclawu
Prefekt Ravenclawu
Opiekun:
Annabeth Wolfrose-Korfis

Prefekt:
Prefekt Slytherinu
Prefekt Slytherinu
RANKING DRAGOTóW:
Uczniowie:
Harry Potter - 0 d.
Ronald Weasley - 0 d.
Hermiona Granger - 0 d.

Nauczyciele:
Amaretta Tinney - 0 d.
Raven Cane - 0 d.


W Salem jest 204 uczniów,
natomiast 0 osób czeka na przydział.
Prefekt Naczelny:
Prefekt Naczelny
Prefekt Naczelny

Aktualnie trwa 0 rok szkolny, w posiadaniu Pucharu Domów jest Rada Szkoły.
Akcja Reklama
Czym jest Salem?
Czym są Dragoty?
Jak wejść na Czat?
Oferta Edukacyjna
Regulamin
Zapisy
Salem na Facebooku
Szkolny Poradnik

Kariera Nauczyciela

Rada Szkoły
Spis Nauczycieli
Spis Uczniów
2018-12-30 | 19:00
Rozpoczęcie I Roku Szkolnego
/join: Salem[Więcej]
Wielka Sala Salem [-]

Aula
Biblioteka
Błonia
Boisko
Cieplarnia
Cmentarzysko
Dziedziniec
Klasa 4c
Komnata Pojedynków
Kuchnia
Lochy
Pokój Życzeń
Sala Lekcyjna 1
Sala Lekcyjna 2
Sala Lekcyjna 3
Tylna Sala
Wieża Astronomiczna
Wieża Zachodnia
Zakazany Las
Zbrojownia
Opiekun Ligi:
Reed Brennan

Boisko
Poradnik do Quidditcha
Tabela Wyników
Terminarz Rozgrywek

Gryffindor

Kapitan:
Imię Nazwisko
Wicekapitan:
Imię Nazwisko

Hufflepuff

Kapitan:
Imię Nazwisko
Wicekapitan:
Imię Nazwisko

Ravenclaw

Kapitan:
Imię Nazwisko
Wicekapitan:
Imię Nazwisko

Slytherin

Kapitan:
Imię Nazwisko
Wicekapitan:
Imię Nazwisko

Opiekun Pojedynków:
Reny Boursier

Jak walczyć?
Komnata Pojedynków
Punktowanie Pojedynków
Regulamin Turnieju
Spis Zaklęć
Tabela Wyników
Czym są Dragoty?

Dragot jest czarodziejską walutą używaną w Stanach Zjednoczonych. W Szkole Magii Salem ma jednak zastosowanie w specjalnym rankingu aktywności, który podsumowuje zaangażowanie każdego członka społeczności Szkoły. Dragoty można otrzymać za każdą aktywność, a ich podsumowanie oraz aktualizacja następują co tydzień - w każdą niedzielę roku szkolnego.

Poniżej znajduje się system wynagrodzeń, w którym do poszczególnych aktywności zostały przypisane określone wartości gratyfikacji w Dragotach.

Zdobyte punkty
20 punktów zdobytych podczas zabaw, wydarzeń oraz konkursów 1 Dragot

Podczas zabaw, wydarzeń oraz konkursów można zdobyć punkty, które zawsze przeliczane są przez organizatorów na zdobyte Dragoty. Każde 20 punktów przelicza się na jednego Dragota, jednak pozostałe punkty nie przepadają. Przykładowo: w przypadku zdobycia 23 punktów osoba otrzymuje jednego Dragota, a w zapasie pozostają jej 3 punkty, które stanowią część kolejnego Dragota - wystarczy uzbierać wtedy 17 punktów podczas innej aktywności.
Przeliczeniu nie podlegają punkty zdobyte podczas zajęć - dodawane są one do Rankingu Domów, ale nie są wliczane do Rankingu Dragotów.


UCZNIOWIE
Rodzaj aktywności Wynagrodzenie w Dragotach
Obecność na lekcji 1
Bonus za obecność na wszystkich zajęciach w jednym tygodniu* 5
Przeprowadzenie lekcji przez stażystę** 3

*Bonus za obecność na wszystkich zajęciach w jednym tygodniu - jest to wynagrodzenie przyznawane raz w każdym tygodniu. Pod uwagę brane są jedynie zajęcia obowiązkowe i te, które odbyły się w jednym, tym samym tygodniu. W przypadku, gdy w podsumowaniu zamieszczona jest frekwencja z poprzedniego tygodnia z powodu zaniedbania nauczyciela, nie ma ona wpływu na bonus. Również wynagrodzenie nie jest odbierane uczniom z poprzedniego tygodnia, jeżeli okazuje się, że nie był obecny na zajęciach, z których frekwencja nie została wpisana w terminie i tym samym uniemożliwiło to przyznanie wynagrodzenia za obecność w danym tygodniu.
**Przeprowadzenie lekcji przez stażystę - stażysta otrzymuje to wynagrodzenie tylko pod warunkiem, że przesłał listę obecności wraz z punktacją z zajęć w terminie, tj. do najbliższej niedzieli, do godziny 12:00.

NAUCZYCIELE
Rodzaj aktywnościWynagrodzenie w Dragotach
Obecność na radzie pedagogicznej3
Przeprowadzenie lekcji*3
Dodanie punktów z zajęć do Rankingu Domów na czas**2
Wystawienie ocen proponowanych na czas 3
Przesłanie arkuszy egzaminacyjnych na sowę Rady Szkoły na czas 2
Wystawienie ocen końcowych oraz wpisanie ich razem z wynikami egzaminu do arkusza na czas 3

*Przeprowadzenie lekcji - nauczyciel otrzymuje to wynagrodzenie tylko pod warunkiem, że wpisał do swojego dziennika frekwencję w terminie, tj. do najbliższej niedzieli, do godziny 12:00. Rada Szkoły zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wynagrodzenia w przypadku, gdy w dzienniku nauczyciela brakuje dat zajęć lub porządek dziennika zaburzony jest do tego stopnia, że zawarte informacje nie są czytelne.
**Dodanie punktów z zajęć do Rankingu Domów na czas - wynagrodzenie jest przyznawane, jeżeli nauczyciel wpisał do dziennika punktację z zajęć w rubryce każdego ucznia, a także dodał zsumowane punkty do Rankingu Domów na stronie w ciągu dwóch tygodni od daty przeprowadzenia lekcji (wyjątkiem jest przedostatni tydzień roku szkolnego, gdzie terminem jest dzień bezpośrednio przed zakończeniem roku szkolnego, godz. 23:59). Rada Szkoły zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wynagrodzenia w przypadku, gdy w dzienniku nauczyciela brakuje dat zajęć lub porządek dziennika zaburzony jest do tego stopnia, że zawarte informacje nie są czytelne.

ORGANIZACJA WYDARZEŃ I KONKURSÓW
Rodzaj aktywnościWynagrodzenie w Dragotach
Organizacja pojedynczego konkursu*2-12
Organizacja pojedynczego wydarzenia**4-16
Organizacja konkursu cyklicznego5 za organizację oraz 3 za każdy pojedynczy konkurs

*Organizacja pojedynczego konkursu - wartość wynagrodzenia ustalana jest głównie przez członka Rady Szkoły odpowiedzialnego za Ranking Dragotów i zależy od rodzaju konkursu, włożonego w niego wysiłku oraz przyznanego wynagrodzenia dla uczestników. Wynagrodzenie za organizację konkursu nie jest przyznawane, jeżeli organizator nie zamieścił w arkuszu przeliczonych Dragotów z punktów zdobytych przez uczestników, ponieważ jest to obowiązkowe - z każdego wydarzenia, konkursu oraz zabawy uczestnicy otrzymują również Dragoty.
**Organizacja pojedynczego wydarzenia - wartość wynagrodzenia ustalana jest głównie przez członka Rady Szkoły odpowiedzialnego za Ranking Dragotów i zależy od rodzaju wydarzenia, włożonego w niego wysiłku, liczby osób odpowiedzialnych za wydarzenie oraz przyznanego wynagrodzenia dla uczestników. Wynagrodzenie za organizację wydarzenia nie jest przyznawane, jeżeli organizator nie zamieścił w arkuszu przeliczonych Dragotów z punktów zdobytych przez uczestników, ponieważ jest to obowiązkowe - z każdego wydarzenia, konkursu oraz zabawy uczestnicy otrzymują również Dragoty.

DODATKOWE FUNKCJE*
Rodzaj funkcjiWynagrodzenie w Dragotach
Prefekt domu1
Prefekt naczelny2
Opiekun domu2
Nauczyciel stażysty**2
Stażysta2
Kapitan drużyny Quidditcha2
Wicekapitan drużyny Quidditcha 1
Organizator Turnieju Pojedynków 2
Organizator Ligi Quidditcha 2
Redaktor szkolnej gazetki*** 1
Redaktor naczelny szkolnej gazetki 2
Inna opieka**** 1-2

*Dodatkowe funkcje - wynagrodzenie za dodatkową funkcję otrzymuje się raz w tygodniu, czyli w każdym podsumowaniu Rankingu Dragotów. Wynagrodzenie przyznawane jest od momentu, w którym osoba rzeczywiście zaczyna działać w danej aktywności. W przypadku prefektów czy kapitanów jest to moment przyznania funkcji, natomiast jeśli chodzi o organizację Ligi Quidditcha, Turnieju Pojedynków i podobnych, na rozpoczęcie działania może wskazywać np. news organizacyjny.
**Nauczyciel stażysty - nauczyciel otrzymuje 2 Dragoty za każdego jednego stażystę, którego ma pod opieką. Oznacza to, że w przypadku dwójki stażystów, jego tygodniowe wynagrodzenie wynosi 4 Dragoty i tak dalej.
***Redaktor szkolnej gazetki - o przyznawanym wynagrodzeniu decyduje Redaktor Naczelny, wpisując redaktora na listę stałych redaktorów.
****Inna opieka - w przypadku pojawienia się nowych przedsięwzięć w Szkole, Rada Szkoły zastrzega sobie prawo do dodania nowych funkcji, które będą wynagradzane w Rankingu Dragotów.

SZKOLNA GAZETKA
Rodzaj aktywności Wynagrodzenie w Dragotach
Artykuł* 2-5

*Artykuł - o wysokości wynagrodzenia decyduje Redaktor Naczelny, którego obowiązkiem jest prowadzenie arkusza z wynagrodzeniami dla redaktorów. Wynagrodzenie zależy od rodzaju artykułu, włożonej pracy oraz liczby osób, które pracowały nad danym artykułem.

QUIDDITCH
Rodzaj aktywnościWynagrodzenie w Dragotach
Sędziowanie meczu*5
Liczenie punktów podczas meczu**3
Wygrany mecz***5
Przegrany mecz3
Remis4

*Sędziowanie meczu - w przypadku, gdy mecz nie odbył się z powodu niekompletnych składów drużyn, sędzia i tak otrzymuje wynagrodzenie za poświęcony czas oraz gotowość do pomocy w organizacji meczu.
**Liczenie punktów podczas meczu - w przypadku, gdy mecz nie odbył się z powodu niekompletnych składów drużyn, osoba licząca i tak otrzymuje wynagrodzenie za poświęcony czas oraz gotowość do pomocy w organizacji meczu.
***Wygrany mecz - jest to wynagrodzenie dla każdego członka drużyny, która wygrała. Taką samą kwotę otrzymuje osoba z rezerwy, która w dowolnym momencie meczu weszła do gry; jeżeli osoba z rezerwy nie miała okazji zagrać w danym meczu, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3 Dragotów (w przegranej drużynie wynagrodzenie dla rezerwowych wynosi 1 Dragot, a w przypadku remisu 2 Dragoty).

POJEDYNKI
Rodzaj aktywnościWynagrodzenie w Dragotach
Organizacja Turnieju Pojedynków*5-15
Sędziowanie pojedynków lub pomoc przy organizacji**1-15
Organizacja spotkania Klubu Pojedynków3
Udział w spotkaniu Klubu Pojedynków2

*Organizacja Turnieju Pojedynków - wysokość wynagrodzenia zależy od skali organizowanego turnieju - im więcej było uczestników oraz odbytych walk, tym wyższe jest wynagrodzenie. 
**Sędziowanie pojedynków lub pomoc przy organizacji - wysokość wynagrodzenia zależy od zaangażowania pomocników podczas całego Turnieju Pojedynków, a ustala je jego organizator.

ORGANIZACJA OLIMPIAD*
Rodzaj olimpiadyWynagrodzenie w Dragotach
Jednoetapowa10
Dwuetapowa15
Trzyetapowa20

*Organizacja olimpiad - wynagrodzenie przyznawane jest nauczycielom, stażystom, innym pracownikom Szkoły Magii Salem lub prefektom, którzy zorganizowali szkolną olimpiadę za pozwoleniem Rady Szkoły oraz pod nadzorem opiekuna prefektów. 


Rada Szkoły Magii Salem zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższego wykazu.


Nie masz jeszcze konta? Możesz się zapisać!

Czarodziejów na stronie: 0
Mugoli na stronie: 1

Dziś nie ma zajęć.

Zastępstwa:

Brak zastępstw.

Redaktor Naczelny:
Raven Cane

Spis Nagród
Wyślij Kupon
Zasady Loterii
Gdzie ten Kociołek?
Kocioł Wiedźm
Na Tropie Kota Salema
Ranking Dragotów
Sabat Czarownic
Salemopoly
Tiara Przydziału
Wyścigi Skrzydlatych Koni
Wyzwania Rona Weasleya

Pogoń za Błyskotkami
Rubeus Hagrid
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Błyskotek

Theme by Reny Boursier
© 2018 Salem. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
powered by jPORTAL 2 & UserPatch