:: Czym są Dragoty?
Artykuł dodany przez: Amaretta Tinney (2018-11-24 14:42:15)

<center><img src="http://salem.xaa.pl/uploads/Strona/Infopages/Dragoty/ranking_dragotow_inf.png" /></center> <br /> <div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">Dragot</font></b> jest czarodziejską walutą używaną w Stanach Zjednoczonych. W Szkole Magii Salem ma jednak zastosowanie w specjalnym rankingu aktywności, który podsumowuje zaangażowanie każdego członka społeczności Szkoły. Dragoty można otrzymać za każdą aktywność, a ich <b><font color="#ffcc00">podsumowanie oraz aktualizacja następują co tydzień</font></b> - w każdą niedzielę roku szkolnego.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Poniżej znajduje się <b><font color="#ffcc00">system wynagrodzeń</font></b>, w którym do poszczególnych aktywności zostały przypisane określone wartości gratyfikacji w Dragotach.</div> <br /> <table bgcolor="#0F0F0F" bordercolor="#9e6400" cellpadding="3" width="420" align="center"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#CC6600" colspan="2" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><b> <span style="font-size: 13px;"> Zdobyte punkty</span></b></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;"> 20 punktów zdobytych podczas zabaw, wydarzeń oraz konkursów</span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;"> 1 Dragot</span></span></td> </tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Podczas zabaw, wydarzeń oraz konkursów można zdobyć punkty, które zawsze przeliczane są przez organizatorów na zdobyte Dragoty. Każde 20 punktów przelicza się na jednego Dragota, jednak pozostałe punkty nie przepadają. Przykładowo: w przypadku zdobycia 23 punktów osoba otrzymuje jednego Dragota, a w zapasie pozostają jej 3 punkty, które stanowią część kolejnego Dragota - wystarczy uzbierać wtedy 17 punktów podczas innej aktywności.</div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">Przeliczeniu nie podlegają punkty zdobyte podczas zajęć</font></b> - dodawane są one do Rankingu Domów, ale nie są wliczane do Rankingu Dragotów.</div> <br /> <br /> <table bgcolor="#0F0F0F" bordercolor="#9e6400" cellpadding="2" width="420" align="center"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#CC6600" bordercolor="#9e6400" colspan="2" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><b> <span style="font-size: 13px;"> UCZNIOWIE</span></b></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;">Rodzaj aktywności</span></span></td> <td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="190" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;">Wynagrodzenie w Dragotach</span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">Obecność na lekcji</span></font></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;"> 1</span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;"> Bonus za obecność na wszystkich zajęciach w jednym tygodniu*</span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">5</span></font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;"> Przeprowadzenie lekcji przez stażystę**</span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">3</span></font></td> </tr> </tbody></table><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">*Bonus za obecność na wszystkich zajęciach w jednym tygodniu</font></b> - jest to wynagrodzenie przyznawane raz w każdym tygodniu. Pod uwagę brane są jedynie zajęcia obowiązkowe i te, które odbyły się w jednym, tym samym tygodniu. W przypadku, gdy w podsumowaniu zamieszczona jest frekwencja z poprzedniego tygodnia z powodu zaniedbania nauczyciela, nie ma ona wpływu na bonus. Również wynagrodzenie nie jest odbierane uczniom z poprzedniego tygodnia, jeżeli okazuje się, że nie był obecny na zajęciach, z których frekwencja nie została wpisana w terminie i tym samym uniemożliwiło to przyznanie wynagrodzenia za obecność w danym tygodniu.</div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">**Przeprowadzenie lekcji przez stażystę</font></b> - stażysta otrzymuje to wynagrodzenie tylko pod warunkiem, że przesłał listę obecności wraz z punktacją z zajęć w terminie, tj. do najbliższej niedzieli, do godziny 12:00.</div><br /><div style="text-align: center;"><table bgcolor="#0F0F0F" bordercolor="#9e6400" cellpadding="2" width="420" align="center"><tbody> <tr><td bgcolor="#CC6600" bordercolor="#9e6400" colspan="2" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;"><b>NAUCZYCIELE</b></span></font></td></tr> <tr><td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Rodzaj aktywności</span></span></td><td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="190" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Wynagrodzenie w Dragotach</span></span></td></tr> <tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">Obecność na radzie pedagogicznej</span></font></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">3</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Przeprowadzenie lekcji*</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">3</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Dodanie punktów z zajęć do Rankingu Domów na czas**</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">2</span></font></td></tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;"> Wystawienie ocen proponowanych na czas</span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">3</span></font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;"> Przesłanie arkuszy egzaminacyjnych na sowę Rady Szkoły na czas</span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">2</span></font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;"> Wystawienie ocen końcowych oraz wpisanie ich razem z wynikami egzaminu do arkusza na czas</span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">3</span></font></td> </tr> </tbody></table><br /><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">*Przeprowadzenie lekcji </font></b>- nauczyciel otrzymuje to wynagrodzenie tylko pod warunkiem, że wpisał do swojego dziennika frekwencję w terminie, tj. do najbliższej niedzieli, do godziny 12:00. Rada Szkoły zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wynagrodzenia w przypadku, gdy w dzienniku nauczyciela brakuje dat zajęć lub porządek dziennika zaburzony jest do tego stopnia, że zawarte informacje nie są czytelne.</div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">**Dodanie punktów z zajęć do Rankingu Domów na czas</font></b> - wynagrodzenie jest przyznawane, jeżeli nauczyciel wpisał do dziennika punktację z zajęć w rubryce każdego ucznia, a także dodał zsumowane punkty do Rankingu Domów na stronie w ciągu dwóch tygodni od daty przeprowadzenia lekcji (wyjątkiem jest przedostatni tydzień roku szkolnego, gdzie terminem jest dzień bezpośrednio przed zakończeniem roku szkolnego, godz. 23:59). Rada Szkoły zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wynagrodzenia w przypadku, gdy w dzienniku nauczyciela brakuje dat zajęć lub porządek dziennika zaburzony jest do tego stopnia, że zawarte informacje nie są czytelne.</div><br style="text-align: start;" /></div><div style="text-align: center;"><table bgcolor="#0F0F0F" bordercolor="#9e6400" cellpadding="2" width="420" align="center"><tbody><tr><td bgcolor="#CC6600" bordercolor="#9e6400" colspan="2" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><b><span style="font-size: 13px;">ORGANIZACJA WYDARZEŃ I KONKURSÓW</span></b></span></td></tr><tr><td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Rodzaj aktywności</span></span></td><td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="190" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Wynagrodzenie w Dragotach</span></span></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">Organizacja pojedynczego konkursu*</span></font></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">2-12</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Organizacja pojedynczego wydarzenia**</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">4-16</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Organizacja konkursu cyklicznego</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">5 za organizację oraz 3 za każdy pojedynczy konkurs</span></font></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">*Organizacja pojedynczego konkursu </font></b>- wartość wynagrodzenia ustalana jest głównie przez członka Rady Szkoły odpowiedzialnego za Ranking Dragotów i zależy od rodzaju konkursu, włożonego w niego wysiłku oraz przyznanego wynagrodzenia dla uczestników. Wynagrodzenie za organizację konkursu nie jest przyznawane, jeżeli organizator nie zamieścił w arkuszu przeliczonych Dragotów z punktów zdobytych przez uczestników, ponieważ jest to obowiązkowe - z każdego wydarzenia, konkursu oraz zabawy uczestnicy otrzymują również Dragoty.</div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">**Organizacja pojedynczego wydarzenia</font></b> - wartość wynagrodzenia ustalana jest głównie przez członka Rady Szkoły odpowiedzialnego za Ranking Dragotów i zależy od rodzaju wydarzenia, włożonego w niego wysiłku, liczby osób odpowiedzialnych za wydarzenie oraz przyznanego wynagrodzenia dla uczestników. Wynagrodzenie za organizację wydarzenia nie jest przyznawane, jeżeli organizator nie zamieścił w arkuszu przeliczonych Dragotów z punktów zdobytych przez uczestników, ponieważ jest to obowiązkowe - z każdego wydarzenia, konkursu oraz zabawy uczestnicy otrzymują również Dragoty.</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><table bgcolor="#0F0F0F" bordercolor="#9e6400" cellpadding="2" width="420" align="center"><tbody><tr><td bgcolor="#CC6600" bordercolor="#9e6400" colspan="2" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;"><b>DODATKOWE FUNKCJE*</b></span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Rodzaj funkcji</span></span></td><td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="190" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Wynagrodzenie w Dragotach</span></span></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">Prefekt domu</span></font></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">1</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Prefekt naczelny</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">2</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Opiekun domu</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">2</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Nauczyciel stażysty**</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">2</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Stażysta</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">2</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Kapitan drużyny Quidditcha</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">2</span></font></td></tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;"> Wicekapitan drużyny Quidditcha</span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">1</span></font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;"> Organizator Turnieju Pojedynków</span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">2</span></font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;"> Organizator Ligi Quidditcha</span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">2</span></font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;"> Redaktor szkolnej gazetki***</span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">1</span></font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;"> Redaktor naczelny szkolnej gazetki</span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">2</span></font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;"> Opiekun Systemu Patronów</span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">2</span></font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;"> Inna opieka****</span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">1-2</span></font></td> </tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">*Dodatkowe funkcje</font></b> - wynagrodzenie za dodatkową funkcję otrzymuje się raz w tygodniu, czyli w każdym podsumowaniu Rankingu Dragotów. Wynagrodzenie przyznawane jest od momentu, w którym osoba rzeczywiście zaczyna działać w danej aktywności. W przypadku prefektów czy kapitanów jest to moment przyznania funkcji, natomiast jeśli chodzi o organizację Ligi Quidditcha, Turnieju Pojedynków i podobnych, na rozpoczęcie działania może wskazywać np. news organizacyjny.</div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">**Nauczyciel stażysty </font></b>- nauczyciel otrzymuje 2 Dragoty za każdego jednego stażystę, którego ma pod opieką. Oznacza to, że w przypadku dwójki stażystów, jego tygodniowe wynagrodzenie wynosi 4 Dragoty i tak dalej.</div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">***Redaktor szkolnej gazetki </font></b>- o przyznawanym wynagrodzeniu decyduje Redaktor Naczelny, wpisując redaktora na listę stałych redaktorów.</div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">****Inna opieka</font></b> - w przypadku pojawienia się nowych przedsięwzięć w Szkole, Rada Szkoły zastrzega sobie prawo do dodania nowych funkcji, które będą wynagradzane w Rankingu Dragotów.</div><br /></div> <table bgcolor="#0F0F0F" bordercolor="#9e6400" cellpadding="2" width="420" align="center"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#CC6600" bordercolor="#9e6400" colspan="2" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;"><b>SZKOLNA GAZETKA</b></span></font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;">Rodzaj aktywności</span></span></td> <td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="190" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-size: 13px;">Wynagrodzenie w Dragotach</span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">Artykuł*</span></font></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">2-5</span></font></td> </tr> </tbody></table><br /><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">*Artykuł</font></b> - o wysokości wynagrodzenia decyduje Redaktor Naczelny, którego obowiązkiem jest prowadzenie arkusza z wynagrodzeniami dla redaktorów. Wynagrodzenie zależy od rodzaju artykułu, włożonej pracy oraz liczby osób, które pracowały nad danym artykułem.</div><div><br /></div><div><table bgcolor="#0F0F0F" bordercolor="#9e6400" cellpadding="2" width="420" align="center"><tbody><tr><td bgcolor="#CC6600" bordercolor="#9e6400" colspan="2" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;"><b>QUIDDITCH</b></span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Rodzaj aktywności</span></span></td><td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="190" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Wynagrodzenie w Dragotach</span></span></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">Sędziowanie meczu*</span></font></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">5</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Liczenie punktów podczas meczu**</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">3</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Wygrany mecz***</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">5</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Przegrany mecz</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">3</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Remis</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">4</span></font></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">*Sędziowanie meczu</font></b> - w przypadku, gdy mecz nie odbył się z powodu niekompletnych składów drużyn, sędzia i tak otrzymuje wynagrodzenie za poświęcony czas oraz gotowość do pomocy w organizacji meczu.</div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">**Liczenie punktów podczas meczu</font></b> - w przypadku, gdy mecz nie odbył się z powodu niekompletnych składów drużyn, osoba licząca i tak otrzymuje wynagrodzenie za poświęcony czas oraz gotowość do pomocy w organizacji meczu.</div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">***Wygrany mecz</font></b> - jest to wynagrodzenie dla każdego członka drużyny, która wygrała. Taką samą kwotę otrzymuje osoba z rezerwy, która w dowolnym momencie meczu weszła do gry; jeżeli osoba z rezerwy nie miała okazji zagrać w danym meczu, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3 Dragotów (w przegranej drużynie wynagrodzenie dla rezerwowych wynosi 1 Dragot, a w przypadku remisu 2 Dragoty).</div><div><br /></div><div><table bgcolor="#0F0F0F" bordercolor="#9e6400" cellpadding="2" width="420" align="center"><tbody><tr><td bgcolor="#CC6600" bordercolor="#9e6400" colspan="2" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;"><b>POJEDYNKI</b></span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Rodzaj aktywności</span></span></td><td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="190" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Wynagrodzenie w Dragotach</span></span></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">Organizacja Turnieju Pojedynków*</span></font></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">5-15</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Sędziowanie pojedynków lub pomoc przy organizacji**</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">1-15</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Organizacja spotkania Klubu Pojedynków</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">3</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Udział w spotkaniu Klubu Pojedynków</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">2</span></font></td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">*Organizacja Turnieju Pojedynków</font></b> - wysokość wynagrodzenia zależy od skali organizowanego turnieju - im więcej było uczestników oraz odbytych walk, tym wyższe jest wynagrodzenie. </div><div style="text-align: justify;">**Sędziowanie pojedynków lub pomoc przy organizacji - wysokość wynagrodzenia zależy od zaangażowania pomocników podczas całego Turnieju Pojedynków, a ustala je jego organizator.</div><br /></div><div><div style="text-align: center;"><table bgcolor="#0F0F0F" bordercolor="#9e6400" cellpadding="2" width="420" align="center"><tbody><tr><td bgcolor="#CC6600" bordercolor="#9e6400" colspan="2" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><b><span style="font-size: 13px;">ORGANIZACJA OLIMPIAD*</span></b></span></td></tr><tr><td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Rodzaj olimpiady</span></span></td><td bgcolor="#783a13" bordercolor="#9e6400" width="190" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Wynagrodzenie w Dragotach</span></span></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">Jednoetapowa</span></font></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">10</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Dwuetapowa</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">15</span></font></td></tr><tr><td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13px;">Trzyetapowa</span></span></td><td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px;">20<br /></span></font></td></tr></tbody></table><br /></div></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ffcc00">*Organizacja olimpiad </font></b>- wynagrodzenie przyznawane jest nauczycielom, stażystom, innym pracownikom Szkoły Magii Salem lub prefektom, którzy zorganizowali szkolną olimpiadę za pozwoleniem Rady Szkoły oraz pod nadzorem opiekuna prefektów. </div> <br /> <br /> <center><big><font color="#ffcc00"><b>Rada Szkoły Magii Salem zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższego wykazu.</b></font></big></center>


adres tego artykułu: www.salem.xaa.pl/infopage.php?id=21