:: Regulamin Discord
Artykuł dodany przez: Manon Modine (2019-04-25 14:48:25)

<center><img src="uploads/discord.png"></center><br><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: center;"><b><div class="uczi"><font size="5" color="#73f9ea">REGULAMIN SZKOLNEGO SERWERA DISCORD</font></div></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div>Regulamin jest zbiorem zasad panujących na serwerze. Nieprzestrzeganie zamieszczonych w nim zasad może skutkować otrzymaniem odpowiednich kar.</div><div><ol><li>Szkolny serwer powstał, aby usprawnić działalność Szkoły Magii Salem. Będzie również pełnił obok strony szkoły i chatu funkcję informacyjną i komunikacyjną. </li><li>Każdy członek społeczności Szkoły Magii Salem ma prawo przebywać na serwerze.</li><li>Wchodząc na serwer akceptujesz zasady, które na nim obowiązują. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. </li><li>Osoby nagminnie łamiące punkty regulaminu Szkoły, regulaminu serwera oraz zasady współżycia publicznego (w tym netykiety) mogą zostać wyrzucone z serwera bez braku możliwości powrotu.</li><li>Do administracji serwera należą <b><font color="#73f9ea">wszyscy członkowie Rady Szkoły</font></b> oraz osoby powołane na stanowisko <b><font color="#73f9ea">Zarządcy Serwera</font></b>. Aktualnie to stanowisko obejmuje<b><font color="#73f9ea"> Manon Modine</font></b>. Mają oni wgląd do wszystkich pokoi na serwerze.</li><li>Kanałów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Niepotrzebne rozmowy w miejscach do tego nieprzeznaczonych mogą skutkować wyciągnięciem konsekwencji. Opis poszczególnych kanałów:<br />- <b><font color="#73f9ea">#wrota-zamku</font></b> - pierwszy pokój, do którego trafiają nowe osoby. Tutaj również można poprosić o zmianę rangi w przypadku uzyskania nowej lub utracenia starej.<br />- <b><font color="#73f9ea">#pomoc</font></b> - pokój, w którym każdy może otrzymać odpowiedź na nurtujące go pytanie, a także podzielić się swoją wiedzą na temat szkoły.<br />- <b><font color="#73f9ea">#wielka-sala </font></b>- miejsce do rozmów, luźny kanał. <br />- <b><font color="#73f9ea">#tablica-ogłoszeń</font></b> - możliwość zamieszczenia ogłoszeń w tym miejscu mają: dyrekcja, nauczyciele oraz prefekci naczelni. Służy on do informowania oraz przypominania o najważniejszych wydarzeniach, które w tej chwili mają miejsce w szkole.<br />- Oprócz tego na serwerze znajdują się ukryte pokoje, do których dostęp mają tylko osoby z odpowiednią rolą przypisaną na serwerze.</li><li>Rangi przydzielić może tylko<b><font color="#73f9ea"> członek Rady Szkoły</font></b> oraz <b><font color="#73f9ea">Zarządca Serwera</font></b>. </li><li>Rangę ucznia domu otrzymuje się zgodnie z zapisem na obecnie trwający rok szkolny. Brak zapisu równoznaczny jest z otrzymaniem rangi gościa.</li><li>Każda osoba, która przebywa w pokojach szkolnych, zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad kultury osobistej, w przeciwnym razie operator jest zobowiązany do wyrzucania osoby z danego pokoju. </li><li>Na kanałach zakazany jest tzw. spam. Za jego stosowanie grozi nie tylko usunięcie z pokoju szkolnego, ale również zbanowanie osoby, która go używa. Wyjątkiem są kanały do zabaw botami. </li><li>W kwestiach spornych ostateczny głos ma administracja serwera. </li></ol></div><div><br /></div></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: center;"><b><div class="uczi"><a href="http://discord.gg/ZhqWhj4"><font size="7" color="#73f9ea">WEJDŹ NA SERWER</font></a></div></b></div>


adres tego artykułu: www.salem.xaa.pl/infopage.php?id=57