:: Gratyfikacja
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2019-04-25 19:06:13)

<center><div class="uczi"><font color="#FF4040"><big><big><big><big><big>OLIMPIADY</big></big></big></big></big></font></div></center><Br> <div class="panelbloki"> <ol> <li> Gratyfikację za udział w olimpiadach otrzymują osoby, które <font color="#FF4040"><b>wybrały Salem</b></font> jako szkołę, którą<font color="#FF4040"><b> reprezentują</b></font>.</li> <li> Punktacja za <font color="#FF4040"><b>zdobyte miejsca</b></font> w olimpiadzie jest <font color="#FF4040"><b>taka sama </b></font>dla każdego typu olimpiady: <font color="#FF4040"><b>szkolnej czy międzyszkolnej</b></font> oraz taka sama dla olimpiady składającej się z <font color="#FF4040"><b>jednego, dwóch lub trzech etapów.</b></font> </li> <li> Reprezentanci Salem otrzymują punkty <font color="#FF4040"><b> za wszystkie etapy,</b></font> w których <font color="#FF4040"><b> wzięli udział </b></font>zgodnie z rozpiską poniżej. Oznacza to, że osoba która wzięła udział we wszystkich trzech etapach konkursu otrzymuje punkty za udział w pierwszym, drugim oraz trzecim etapie.</li> <li> Olimpiady <font color="#FF4040"><b> międzyszkolne </b></font>są nagradzane <font color="#FF4040"><b> dodatkowym bonusem</b></font> do całkowitej gratyfikacji, zgodnie z rozpiską poniżej.</li> </ol> </div><br> <center> <table> <tr> <td valign="top"> <center><div class="uczi"><font color="white"><big>ZA MIEJSCA</big></font></div></center> <table > <tr> <td class="rankd2" width="100"><center><b>MIEJSCE</b></center></td> <td class="rankd2" width="100"><center><b>PUNKTY</b></center></td> <td class="rankd2" width="100"><center><b>DRAGOTY</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="100"><center><b>1 miejsce</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>180 pkt</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>12 d.</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="100"><center><b>2 miejsce</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>140 pkt</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>10 d.</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="100"><center><b>3 miejsce</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>100 pkt</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>8 d.</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="100"><center><b>4 miejsce</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>60 pkt</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>4 d.</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="100"><center><b>5 miejsce</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>30 pkt</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>2 d.</b></center></td> </tr> </table> </td> <td width="20"></td> <td valign="top"> <center><div class="uczi"><font color="white"><big>ZA UDZIAŁ</big></font></div></center> <table > <tr> <td class="rankd2" width="100"><center><b>ETAP</b></center></td> <td class="rankd2" width="100"><center><b>PUNKTY</b></center></td> <td class="rankd2" width="100"><center><b>DRAGOTY</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="100"><center><b>etap 1</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>30 pkt</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>2 d.</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="100"><center><b>etap 2</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>20 pkt</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>1 d.</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="100"><center><b>etap 3</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>20 pkt</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>1 d.</b></center></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <br><Br> <center><div class="uczi"><big>BONUS ZA RANGĘ OLIMPIADY</big></div></center> <table > <tr> <td class="rankd2" width="100"><center><b>RANGA</b></center></td> <td class="rankd2" width="100"><center><b>PUNKTY</b></center></td> <td class="rankd2" width="100"><center><b>DRAGOTY</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="100"><center><b>międzyszkolna</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>20 pkt</b></center></td> <td class="rankd" width="100"><center><b>1 d.</b></center></td> </tr> </table> <br><Br> </center> <hr> <br> <center><div class="uczi"><font color="#8ACEF3"><big><big><big><big><big>SZKOLNE KONKURSY</big></big></big></big></big></font></div></center><Br> <div class="panelbloki"> <ol> <li>Wszystkie konkursy organizowane na stronie Salem powinny spełniać założenia poniższej gratyfikacji. Istnieje możliwość zwiększenia progów punktowych jednak takie przypadki muszą być rozpatrzone przez Radę Szkoły. </li> <li> W standardowych konkursach <font color="#8ACEF3"><B>maksymalna liczba punktów</b></font> przyznana przez organizatora na osobę <font color="#8ACEF3"><B>nie może przekroczyć 40 punktów.</b></font> Bonusy nie są wliczane do tego progu. </li> <li> Za standardowe konkursy uznajemy konkursy nie wymagające pracy twórczej (czyli nie są to opowiadania, wiersze, rysunki) oraz każdy uczestnik ma szansę uzyskania maksymalnej liczby punktów. Przykładem takich konkursów są <font color="#8ACEF3"><B>wykreślanki, krzyżówki, anagramy</b></font> itp. </li> <li> Organizator może przyznać <font color="#8ACEF3"><B>bonusy za szybkość </b></font> rozwiązania konkursów, zgodnie z rozpiską poniżej. Rozpiska uwzględnia liczbę uczestników biorących udział w konkursie.</li> <li> Bonus za szybkość dotyczy wyłącznie uczestników, którzy <font color="#8ACEF3"><B>uzyskali maksymalną liczbę punktów </b></font>w tym konkursie. Oznacza to, że jeśli ktoś wyśle odpowiedzi do konkursu szybko, ale będą one błędne, wtedy nie otrzyma bonusu. </li> <li> Liczba 40 punktów stanowi maksymalny próg, nie można zwiększyć tego progu w swoich konkursach, można go jednak zmniejszyć. Podobnie jest z bonusem za szybkość, próg ten stanowi maksymalny jaki nauczyciel może wyznaczyć, może jednak zmniejszyć go w zależności od potrzeb. </li> <li> Gratyfikacja w postaci <font color="#8ACEF3"><B>dragotów jest przeliczana z punktów </b></font> przy założeniu, że 1 dragot = 20 punktów.</li> </ol> </div> <Br> <centeR> <center><div class="uczi"><font color="white"><big>ZA SZYBKOŚĆ</big></font></div></center> <table > <tr> <td class="rankd2" width="200"><center><b>LICZBA UCZESTNIKÓW</b></center></td> <td class="rankd2" width="200"><center><b>MAX. BONUS</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="200"><center><b>do 20 osób</b></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><b>5 pkt</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="200"><center><b>do 40 osób</b></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><b>10 pkt</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="200"><center><b>powyżej 60 osób</b></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><b>15 pkt</b></center></td> </tr> </table> </center> <br><Br> <div class="panelbloki"> <ol> <li>W <font color="#8ACEF3"><B>konkursach twórczych</b></font>, w których uczestnicy muszą wykazać się <font color="#8ACEF3"><B>dodatkową pracą</b></font> lub <font color="#8ACEF3"><B>zdolnościami</b></font>, takimi jak napisanie opowiadania, wiersza, stworzenie rysunku czy karykatury gratyfikacja za udział jest inna niż za standardowe konkursy. Rozpiska punktów znajduje się poniżej.</li> <li>W konkursach twórczych organizator powinien <font color="#8ACEF3"><B>przyznać uczestnikom zdobyte miejsca</b></font>, od których uzależniona jest punktacja. </li> <li>Osoba, która nie uzyska żadnego miejsca wskazanego w poniższej gratyfikacji otrzymuje <font color="#8ACEF3"><B>za udział 30 punktów.</b></font></li> <li> Gratyfikacja w postaci <font color="#8ACEF3"><B>dragotów jest przeliczana z punktów </b></font> przy założeniu, że 1 dragot = 20 punktów.</li> </ol> </div> <Br> <centeR> <center><div class="uczi"><font color="white"><big>ZA MIEJSCA</big></font></div></center> <table > <tr> <td class="rankd2" width="200"><center><b>MIEJSCE</b></center></td> <td class="rankd2" width="200"><center><b>PUNKTY</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="200"><center><b>1 miejsce</b></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><b>120 pkt</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="200"><center><b>2 miejsce</b></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><b>100 pkt</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="200"><center><b>3 miejsce</b></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><b>80 pkt</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="200"><center><b>4 miejsce</b></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><b>60 pkt</b></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="200"><center><b>5 miejsce</b></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><b>40 pkt</b></center></td> </tr> </table> </center> <br>


adres tego artykułu: www.salem.xaa.pl/infopage.php?id=58